Eigen Baas – The BrainBox – Qredits

Vandaag Kick-Off EigenBaas onderwijsprogramma van Qredits Microfinanciering Nederland, voor een groep enthousiaste Havo leerlingen van CSG Het Noordik in Almelo.

1111111EigenBaas heeft als doel om studenten in een vroeg stadium bekend te maken met ondernemerschap en om hen ondernemersvaardigheden uit de praktijk te leren. Het Qredits onderwijsprogramma biedt een compleet pakket waarin de student ervaart hoe het is om een eigen bedrijf op te zetten én om een kredietaanvraag te doen.

The BrainBox draagt hier graag haar steentje aan bij !