EVC voor Schoolleiders !

EVC voor schoolleiders

Save the Date : 1 Januari 2018.

In cao-afspraken is de registratie van schoolleiders in schaal AB t/m AE en schaal DA t/m DC+ verplicht gesteld. Alleen inschrijven in het register is hierbij niet voldoende, lees hier meer over op de site van schoolleidersregisterpo.

Voor schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn is EVC in veel gevallen een efficiënte manier om de vereiste deskundigheid aan te tonen. EVC gaat uit van bestaande werkervaring en is daarom een laagdrempelig en toegankelijk instrument. Met een positief doorlopen EVC-traject toont een schoolleider aan dat hij/zij beschikt over de basiskwalificaties en daarmee voldoet aan de registratiecriteria. Schoolleiders dienen voor 1 januari 2018 aan de registercriteria te voldoen.

Libereaux BV, is als erkend aanbieder, door het schoolleidersregister PO geselecteerd om EVC-trajecten gericht op de beroepsstandaard schoolleider primair onderwijs uit te voeren. The BrainBox voert in opdracht van Libereaux BV de begeleiding uit van deze trajecten.
Meer informatie en uitgebreide documentatie is op aanvraag verkrijgbaar!Save The Date Thumbtack